Llwyfan Cyfieithu ar y Pryd Cymru

Rhestr Clipiau

Dyma’r rhestr clipiau sy’n agored i chi. Os ydych chi’n dilyn modylau’r Dystysgrif mewn Cyfieithu ar y Pryd ym Mhrifysgol Cymru Dewi Sant, cewch fynediad at holl gynnwys y wefan hon. Mae rhai clipiau wedi’u darparu gan Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru ac fe nodir hynny’n glir. Mae’r clipiau’n cael eu darparu trwy Vimeo ac mae’r wefan wedi’i chynhyrchu a’i gweini gan Optimwm Cyf.

Mae llyfrgell o glipiau wedi’u recordio gan Gyngor Gwynedd hefyd.